Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Hình ảnh khai mạc Tháng hoa kính Đức Mẹ tại giáo xứ: Kẻ Sặt, Thánh Antôn và Xâm Bồ

"Mùa Hoa về rồi muôn hoa xinh con hái dâng Mẹ. Mùa Hoa về rồi muôn hương thơm bay trước nhan Mẹ" (Bài hát Mùa Hoa về rồi) . Đó chính là tâm tình yêu mến và lòng yêu thảo trong niềm vui mừng phấn khởi của đoàn con cái dâng lên Mẹ kính yêu mỗi khi tháng 5 về.
Dưới đây là hình ảnh một số giáo xứ Khai mạc Tháng hoa dâng kính Đức Mẹ
 
Giáo xứ Kẻ Sặt

IMG 2523
IMG 2520
IMG 2516
IMG 2528
IMG 2525
IMG 2524
IMG 2533
IMG 2530
IMG 2542
IMG 2536
IMG 2535
IMG 2551
IMG 2548
IMG 2547
IMG 2556
IMG 2553

IMG 2529
IMG 2558
IMG 2560
IMG 2567
IMG 2584
IMG 2581
IMG 2570
IMG 2605
IMG 2604
IMG 2598
IMG 2619
IMG 2616
IMG 2609
IMG 2629

Giáo xứ Thánh Antôn

01 (2)
01 (4)
01 (3)
01 (5)
01 (1)
SPHI0007
SPHI0027
SPHI0055
SPHI0050
SPHI0040
SPHI0069
SPHI0067
SPHI0098
SPHI0097
SPHI0108
SPHI0134
SPHI0161
SPHI0185
SPHI0131
SPHI0115SPHI0109SPHI0200

Giáo xứ Xâm Bồ

IMG 0 (7 of 69)
IMG 0 (11 of 69)
IMG 0 (15 of 69)
IMG 0 (2 of 69)
IMG 0 (31 of 69)
IMG 0 (18 of 69)

IMG 0 (35 of 69)
IMG 0 (34 of 69)
IMG 0 (16 of 69)
IMG 0 (37 of 69)
IMG 0 (36 of 69)
IMG 0 (41 of 69)

IMG 0 (51 of 69)
IMG 0 (52 of 69)IMG 0 (53 of 69)
IMG 0 (49 of 69)
IMG 0 (60 of 69)
IMG 0 (66 of 69)
IMG 0 (57 of 69)IMG 0 (58 of 69)