Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Hình ảnh Đêm Vọng Phục sinh và Kiệu mừng tại một số giáo xứ (1)

Hình ảnh tại giáo xứ Phú Lộc
IMG 5639
IMG 5638
IMG 5637 (1)
IMG 5634
IMG 5647IMG 5644
IMG 5642
IMG 5661
IMG 5658IMG 5657
IMG 5645
Hình ảnh tại giáo xứ Lãm Hà
IMG 6018
IMG 6084
IMG 6023
IMG 6035
IMG 6038
IMG 6061
IMG 6018
IMG 6021
IMG 6118
IMG 6113
IMG 6112
IMG 6188
IMG 6172
IMG 6149
IMG 6192