Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Gx. Đồng Vạn: Lễ ra mắt Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Trải qua thời gian hơn 9 tháng cầu nguyện và hoạt động tông đồ, thứ Ba ngày 7 tháng 5 năm 2019, Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm (GĐPTTT) Chúa Giêsu giáo xứ Đồng Vạn chính thức ra đời với Thánh lễ tạ ơn và tuyên hứa vào lúc 19 giờ 30, do Tổng linh hướng Antôn Nguyễn Văn Ninh chủ sự.
Picture 092

Cùng đồng tế, có cha xứ và đồng thời là cha linh hướng tân xứ đoàn Đồng Vạn: Giuse Vũ Văn Khương. Hiện diện trong thánh lễ, ngoài cộng đoàn địa phương, còn có Ban chấp hành Giáo phận, toàn thể Ban chấp hành hạt Kẻ Sặt, xứ đoàn: Kẻ Sặt, Thánh Antôn, Đồng Bình.

Picture 086
 
Trong bài chia sẻ, cha Tổng linh hướng nhấn mạnh đến sứ mạng truyền giáo nơi người tín hữu giáo dân. Ngài chia sẻ: Truyền giáo là bản chất của Giáo Hội. Những hoạt động Tông đồ không chỉ là việc riêng của giáo sĩ, tu sĩ, mà là cả giáo dân nữa. Chính giáo dân phải là người tông đồ để xây dựng Hội Thánh Chúa, Hội Thánh chính Chúa Giêsu thiết lập.

Picture 093

Liên hệ đến GĐPTTT, cha giảng lễ nêu lên bổn phận của người tông đồ Thánh Tâm Giêsu. GĐPTTT Chúa Giêsu có một cơ cấu gồm Ban chấp hành trung ương, Ban chấp hành cấp giáo phận, Ban chấp hành cấp giáo xứ là xứ đoàn, dưới đó là các đoàn viên. Cơ cấu ấy vừa chỉ cho thấy sự gắn kết chặt chẽ, vừa thể hiện tinh thần trách nhiệm, cộng tác trong sứ vụ tông đồ làm chứng cho tình yêu Chúa.

Picture 112

Với vai trò linh hướng, cha Antôn nhắn nhủ các đoàn viên: “Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, đã chia sẻ phận người ở đời như chúng ta, với đủ mọi cay đắng ngọt bùi của kiếp phàm nhân. Ngài trở nên bạn đồng hành của chúng ta trên đường đời nhiều thách đố, gai chông và cạm bẫy. Để trung thành bước theo Chúa, mỗi ngày chúng ta hãy đến với Chúa và tin vào Ngài: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”  Bài giảng kết thúc với lời nguyện: “Xin Chúa cho anh chị em đức tin mạnh mẽ, dám hy sinh tất cả vì yêu Chúa và tha nhân, để tiến bước trên con đường làm Tông đồ cho Thánh Tâm Chúa Giêsu”.

Picture 109

Sau bài giảng, cha Tổng linh hướng cử hành nghi thức tuyên hứa cho 40 anh chị đoàn viên mới, cùng 7 anh chị Ban chấp hành xứ đoàn Đồng vạn. Cha xứ Giuse Vũ Văn Khương cũng là cha linh hướng đã trao “Ủy Nhiệm Thư” cho Ban chấp hành xứ đoàn trong bầu khí vui tươi nhưng cũng rất linh thiêng.
 
Trước khi kết thúc Thánh lễ, anh trưởng xứ đoàn Giêrônimô Phạm Ngọc Lễ đã có lời cảm ơn chân thành tới cha Tổng linh hướng Antôn, cha xứ Giuse, Ban chấp hành GĐPTTT giáo phận, Ban chấp hành hạt Kẻ Sặt, xứ đoàn Thánh Antôn, Kẻ Sặt, Đồng Bình đã đồng hành, giúp đỡ cho anh chị em giáo xứ Đồng Vạn có ngày hồng phúc hôm nay. 

Picture 114

Biết lấy gì cảm cảm mến, biết lấy chi báo đền, hồng ân Chúa cao vời, … làm muối đất ướp cho mặn đời”. Bài hát ấy diễn tả tâm tình tạ ơn của cộng đoàn giáo xứ Đồng Vạn, cách riêng là xứ đoàn nơi đây, đồng thời cũng là lời mời gọi mỗi đoàn viên hãy ướp mặn cho đời bằng tình yêu thương từ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
 
Ban Truyền thông GĐPTTT Giáo phận