Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Giáo xứ Lãm Hà kết thúc tháng hoa kính Đức Mẹ

Chúa nhật, ngày 3 tháng 6 vừa qua, giáo xứ Lãm Hà long trọng tổ chức giã hoa, kết thúc tháng hoa kính Đức Mẹ. Năm nay như muốn thể hiện tình yêu mến đậm nét với Đức Maria, tháng hoa tại Giáo xứ kéo dài hơn mọi năm, được khai mạc trước tháng 5 và kết thúc vào đầu tháng 6.
Dưới đây là một số hình ảnh của ngày giã hoa
IMG 8973
IMG 8966
IMG 8994
IMG 8991
IMG 8975
IMG 9033
IMG 8998
IMG 9054
IMG 9052
IMG 9075
IMG 9071
IMG 9059
IMG 9107
IMG 9105
IMG 9099
IMG 9116
IMG 9115
IMG 9112
IMG 9138
IMG 9137
IMG 9132
IMG 9157
IMG 9150
IMG 9165
IMG 9164
IMG 9163
IMG 9172
IMG 9170
IMG 9169
IMG 9200
IMG 9179
IMG 9212
IMG 9204
IMG 9203
IMG 9221
IMG 9220
IMG 9217
IMG 9225
IMG 9222
IMG 9229