Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Giáo xứ Đồng Xá đón Thánh Giá Giới trẻ

Sau khi tiếp nhận Thánh Giá từ giáo hạt Nam Am, ngày 27/5/2018, hơn 500 bạn trẻ khu vực Kim Thành, Kinh Môn thuộc giáo hạt Hải Dương đã cung nghinh Thánh giá về với giáo xứ Đồng Xá - Chặng đầu tiên trong hành trình Thánh Giá ngang qua giáo hạt Hải Dương.
Ngày sau khi Thánh Giá đặt chân xuống mảnh đất Đồng Xá, các bạn trẻ đã cùng với cộng đoàn dân Chúa nơi đây cử hành một giờ cầu nguyện trước Thánh giá, và tiếp theo là thánh lễ trọng thể tôn vinh Chúa Ba Ngôi cùng suy tôn Thánh Giá Chúa.

Trong một tuần ở lại với khu vực Kim thành, Thánh giá Giới trẻ đã được các bạn trẻ cung nghinh về các giáo họ Quảng Đạt và Lộng Khê. Tại những nơi này, các bạn trẻ và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện và suy tôn Thánh Giá Chúa.

Ngày 2/6/2018, Thánh giá Giới trẻ trở lại với Đồng Xá và các bạn trẻ đã có một đêm canh thức cầu nguyện trước Thánh Giá, sau đó là chương trình lửa trại. Về tham dự đêm cầu nguyện đặc biệt này, ngoài các bạn trẻ nơi đây, còn có các bạn trẻ thuộc giáo xứ Nghĩa Xuyên, Hải Ninh, Quảng Đạt, Lộng Khê, Liễu Dinh, Anh chị em Gia đình bác ai, Nhóm sinh viên Công Giáo. Các bạn trẻ đã trải qua một đêm vui nhộn, nhưng cũng rất linh thiêng và lắng động với nhiều cảm xúc.  

Thánh lễ và nghi thức trao Thánh giá Giới trẻ cho giáo xứ Mỹ Động diễn ra vào Chúa nhật ngày 3/6/2018. Hơn 600 bạn trẻ thuộc khu vực Kim Thành, Thanh Hà, Kinh Môn, Mạo Khê, Nhóm sinh viên đã về với giáo xứ Đồng Xá tham dự thánh lễ và nghi thức trao Thánh giá. Trước khi thánh lễ, các bạn trẻ đã được lắng nghe cha Toma Vũ Quân Bằng chia sẻ về việc sống đức tin của giới trẻ trong bối cảnh xã hội hôm nay.

Trên khuôn mặt rạng rỡ của các bạn trẻ cho thấy niềm vui Đức tin mà Thánh giá mang lại. Cầu chúc các bạn trẻ tiếp tục thể hiện niềm vui ấy cho thế giới hôm nay.
Gx. Đồng Xá

unnamed (4)
unnamed (14)
unnamed (3)
unnamed (2)
unnamed (9)
unnamed (10)
unnamed
unnamed (6)
unnamed (16)
unnamed (7)
unnamed (8)
unnamed (1)

001 (2)
001 (3)
001 (1)
001 (5)
001 (8)
DSC 0592
002 (2)
DSC 0556
002 (9)
001 (9)
DSC 0510
001 (10)
002 (1)
001 (12)
001 (11)
IMG 7668

001 (14)