Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


ĐGH Phanxicô rửa chân cho 12 tù nhân trong một nhà giam