Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


ĐGH nói về sự tha thứ: Khi đi qua thời kỳ khó khăn, hãy nhớ cuộc sống này là một món quà