Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Trung tâm Hành hương Đền Thánh Hải Dương: Lịch Phụng vụ dịp Tuần Thánh và Mùa Phục sinh

Trong những ngày Tuần Thánh và đầu Mùa Phục sinh, tại Trung tâm hành hương Đền Thánh Tử đạo Hải Dương có các nghi thức và thánh lễ sau:

1. Thứ Ba, ngày 16 tháng 4 năm 2019:
- 14 giờ 00: Ngắm Đàng Thánh giá trọng thể
Nghi thức Ngắm Đàng Thánh giá trọng thể từ Đền thánh mới sang Đền thánh cũ, qua Giếng Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, Bia đá nơi trảm quyết, Nhà nguyện Thánh Giuse Khang và Nhà nguyện Lòng Thương Xót Chúa.
- 15 giờ 00: Thánh lễ của Tuần Thánh

2.  Thứ Sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2019: Giờ Lòng Thương Xót đặc biệt
- 14 giờ 00: Lần hạt Lòng Thương Xót
- 14 giờ 30: Nghi thức Lòng Thương Xót Chúa
- 15 giờ 00: Giờ Chúa Tử Nạn.

3. Chúa nhật Lòng Thương Xót, ngày 28 tháng 4 năm 2019: Lễ Lòng Thương Xót Chúa
- 9 giờ 30: Thánh lễ trọng thể kính Lòng thương xót Chúa do Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ sự.
Ban Tổ chức