Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Thông báo chương trình thi Giáo lý Giáo phận hè 2019

Giáo phận Hải Phòng
Ban Mục vụ Giáo lý

 CHƯƠNG TRÌNH HỘI THI GIÁO LÝ HÈ 2019
GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
=============
   
Thời gian: Thứ 5 ngày 25/7/2019
Địa điểm: Tòa Giám Mục
 
CHƯƠNG TRÌNH
 • - 07g00: Đón tiếp và hướng dẫn các thí sinh
 • - 07g30: Các thi sinh vào phòng thi, ổn định
 • - 08g00: Cầu nguyện Thánh hóa và công bố thể lệ thi
 • - 08g15: Làm Bài Viết tại Nhà thờ Chính Tòa
 • - 09g15: Nhận phòng thi Vấn đáp
 • - 09g30: Thi Vấn đáp tại các phòng thi
 • - 11g30: Ăn trưa
 • - 12g30: Sinh hoạt - Vui chơi có thưởng
 • - 13g45: Tập hát
 • - 14g00: Thánh Lễ kính Chân Phước Anrê Phú Yên
 •               (Quan Thầy Giáo Lý Viên và Huynh Trưởng Giáo phận)
 • - 15g00: Công bố kết quả và trao phần thưởng
 • - 15g30: Chụp ảnh lưu niệm và chia tay
 
BAN MỤC VỤ GIÁO LÝ