Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Thông báo chương trình Đại hội Giới trẻ giáo hạt Kẻ Sặt

Giáo phận Hải Phòng
    Giáo hạt Kẻ Sặt
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ
GIÁO HẠT KẺ SẶT
 • Ngày giới trẻ cấp giáo xứ
 • Thời gian và địa điểm
  - Chúa nhật, ngày 8-7-2018, tại giáo xứ Đầu Lâm
  - Chúa nhật, ngày 15 -7-2018, tại giáo xứ Thánh Antôn
  Nội dung
  - Tại giáo xứ Đầu Lâm: cha xứ Đồng Vạn thuyết trình, cha hạt trưởng chủ tế, cha xứ Đồng Bình giảng lễ
  - Tại giáo xứ Thánh An tôn: cha xứ Kẻ Bượi thuyết trình, cha hạt trưởng chủ tế và giảng lễ 
  • 7 giờ 30: Tập trung
  • 8 giờ 00: Chầu khai mạc
  • 8 giờ 30: Thuyết trình 
  • 9 giờ15: Giao lưu chia sẻ (cha thuyết trình)
  • 10 giờ 00: Giải lao
  • 10 giờ 15: Ôn hát đáp ca và Alleluia
  • 10 giờ 30: Thánh Lễ và trao Thánh Giá
  • 12 giờ 00: Ăn trưa
  • 13 giờ 00: Kết thúc
   
 • Ngày giới trẻ cấp giáo hạt
- Thời gian và địa điểm
Chúa nhật, ngày 29-7-2018, tại giáo xứ Kẻ sặt
- Nội dung
Cha trưởng ban giới trẻ giáo phận thuyết trình, cha xứ Đồng Vạn giao lưu chia sẻ với các bạn trẻ vào buổi chiều.
 
 • 8 giờ 00: Tập trung
 • 8 giờ 30: Chầu khai mạc
 • 9 giờ 00: Thuyết trình
 • 9 giờ 45: Giải lao
 • 10 giơ 00: Giao lưu chia sẻ (cha thuyết trình)
 • 11 giờ 30: Ăn trưa
 • 12 giờ 45: khởi động
 • 13 giờ 00: Giao lưu chia sẻ (cha xứ Đồng Vạn)
 • 14 giờ 15: Giải lao
 • 14 giờ 45: Giây phút hồi tâm để chuẩn bị dâng thánh lễ
 • 15 giờ 00: Thánh Lễ (do Đức cha chủ sự)
 • Trao Thánh Giá cho giáo hạt Mạo Khê
Ban Tổ chức