Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Chương trình mục vụ tháng 5/2019

Trong tinh thần hiệp thông, xin trân trọng gửi đến Quý độc giả gần xa chương trình mục vụ của Đức Tổng Giám mục Giuse, Giám quản Tông tòa Giáo phận và một số sự kiện của Giáo phận diễn ra trong tháng 5 năm 2019 như sau:
 ---o0o---
 Ngày Thứ Nội dung Địa điểm Thời gian
13/5 Hai Khánh thành trụ sở Tu hội Tận Hiến An Toàn 9h30
15-16 Thường huấn linh mục TGM  
16/5 Năm    Thăm và dâng lễ Phần Lâm 18h00
19/5 Cn Ngày cầu nguyện cho ơn Thiên triệu Đồng Giá Thánh lễ
14h00
22/5 Chủng sinh tĩnh tâm TGM  
23/5 Năm Khánh thành nhà xứ Đầu Lâm Đầu Lâm 9h30
24/5 Sáu Lễ Thêm sức Kim Bịch 9h30
 
  Tòa Giám mục Hải Phòng