Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Ban Giáo lý và Thiếu nhi Thánh Thể: Thông báo về việc thi Giáo lý và huấn luyện Huynh trưởng hè 2019


THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI GIÁO LÝ VÀ HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG
GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG HÈ 2019
           ===============
 
Kính thưa Quý Cha, Quý Tu sĩ  và các Huynh Trưởng – Giáo Lý Viên!

Ban Giáo lý và TNTT xin gửi tới quý Cha, Quý Tu sĩ và anh chị em Huynh Trưởng - Giáo Lý Viên chương trình mục vụ Huấn Giáo hè 2019:

I. LỚP ĐÀO TẠO GLV - HUYNH TRƯỞNG CẤP 1
 • - Thời gian : Tối Thứ 3 hàng tuần (Từ 20 đến 21 giở 30)
 • - Địa điểm: Tòa Giám mục
 • - Thành phần tham dự: Giới trẻ, sinh viên và những người sống và làm việc khu vực Hạt Chính Tòa, có thao thức muốn làm Giáo Lý Viên và Huynh trưởng để phục vụ Giáo Hội.
II. SA MẠC HUẤN LUYỆN TRỢ ÚY VÀ HUYNH TRƯỞNG CẤP II
 • - Thời gian : Từ ngày 18 - 20 tháng 7 (Các Samạc sinh có mặt từ tối 17, bắt đầu khai mạc từ 7g30 ngày 18, bế mạc 16g30 ngày 20)
 • - Địa điểm: Tòa Giám mục
 • - Sa mạc Trợ Úy 2: Chủng Sinh, Ứng Sinh, liên Tu sĩ 
 • - Sa mạc Huynh Trưởng Cấp 2: Các Huynh Trưởng đã có chứng chỉ Huynh Trưởng Cấp 1.
 • Xin các dòng tu và các Trưởng gửi danh sách về Ban Giáo lý - TNTT trước ngày 11/07. (Tên Thánh và họ tên, ngày tháng năm sinh, thuộc Dòng tu – Tu hội, Giáo họ - Giáo xứ…)
III THI GIÁO LÝ GIÁO PHẬN
 • - Thời gian : Thứ 5, ngày 25/07
 • - Địa điểm: Tòa Giám mục
 • - Thành Phần tham dự: Các em Thiếu nhi xuất sắc được chọn trong các em đã học Giáo lý Cấp 1 - 2 - 3 theo chỉ tiêu từng Giáo xứ - Chúng con sẽ gửi tới Quý Cha dịp Lễ Thánh Vinhsơn Đỗ Yến, Giáo xứ nào muốn biết trước, xin liên hệ với Ban Giáo Lý).
 • Danh sách gửi về Ban Giáo Lý - TNTT trước ngày 17/07 (Tên Thánh và họ tên, ngày tháng năm sinh, thuộc Giáo họ - Giáo xứ…).
Chúng con xin chân thành cám ơn ! Kính chúc Quý Cha, Quý Dì, Quý Trưởng và các em Thiếu Nhi Thánh Thể mạnh khỏe, ơn Chúa và gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp trong sứ mạng tông đồ.
 
BAN GIÁO LÝ VÀ THIẾU NHI THÁNH THỂ