Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên (Thứ Bảy tuần XXX thường niên)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 14,1.7-11)
Ha xuong ton lenKhi ấy, Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:

"Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: "Xin ông nhường chỗ cho người này", bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến nói với ngươi rằng: "Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên", bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc.

"Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".

Ðó là lời Chúa.
 
Suy niệm

Ai trong chúng ta cũng cảm thấy di chứng tội nguyên tổ còn mạnh mẽ và rõ rệt nơi bản thân, đó là sự kiêu ngạo, giẫm đạp lên người khác để leo lên địa vị cao. Sách Châm ngôn dạy: Trước long nhan, đừng lên mặt kiêu kỳ, chớ đứng vào chỗ của hàng vị vọng. Thà được người ta bảo: ‘xin mời ông lên trên!’ còn hơn bị hạ xuống trước mặt người quyền cao chức trọng (Cn 25,6-7). Ở đây Chúa Giêsu triển khai lời dạy của sách Châm ngôn và đó là thái độ phù hợp với tư cách của con cái Thiên Chúa. Thật ra, Chúa Giêsu đã đi từ chính kinh nghiệm bản thân để đưa ra lời dạy chúng ta phải biết chọn lựa và hành xử một cách khiêm nhường. Chính Chúa đã hạ mình để trở nên một người phàm và còn hạ mình vâng lời cho đến chết. Thái độ khiêm nhu theo mẫu gương của Chúa Giêsu sẽ làm vui lòng Thiên Chúa và Người sẽ nâng cao kẻ khiêm nhường: ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.

Một sự thật hiển nhiên như thế nhưng lại là điều khó khăn để thực hiện trong đời sống thường ngày. Chỉ với ơn Chúa chúng ta mới thấu hiểu và đủ nghị lực làm cho nó trở thành hiện thực trong nếp sống của mình.
 
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông