Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Hình ảnh Giới trẻ giáo xứ Thánh Antôn đón Thánh giá

Sáng Chúa Nhật ngày 08 tháng 7 năm 2018, cha Isiđôrô Phạm Văn Toản cùng các bạn trẻ trong giáo xứ Thánh Antôn đã long trọng đón Thánh Giá Đại Hội Giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội 2018, từ thánh đường giáo xứ Đầu Lâm. Cuộc đón chào và cung nghinh Thánh Giá tràn đầy nhiệt huyết và sức trẻ sung mãn của người trẻ như chính sức sống tươi trẻ của giáo xứ trẻ này.
Hình ảnh đón Thánh giá 

01

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23a
24 (2)
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Chiều tối Chúa Nhật ngày 08-7-2018 cha xứ Isiđôrô cùng cộng đoàn và đặc biệt rất đông các bạn trẻ đã cùng suy tôn Thánh Giá Đại Hội Giới Trẻ trên 14 chặng đường thương khó. Các bạn trẻ suy tư và cầu nguyện rất sốt sắng.
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Thánh lễ tạ ơn
54
55
56
57
58
Ban TTGP HP