Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Hình ảnh Đại hội giới trẻ giáo xứ Thánh Antôn

Ngày 15 tháng 7 vừa qua, hơn 1000 bạn trẻ thuộc giáo hạt Kẻ Sặt đã quy tụ tại Đền Thánh Antôn tham dự ngày Hội giới trẻ.
Sau giờ chầu, các bạn được nghe cha Gioakim Đặng Văn Hoàng thuyết trình về đời sống và Đức tin của các bạn trẻ ngày nay. Những câu hỏi được các bạn trẻ nêu ra đã được cha Gioakim giải thích thấu đáo. Xen kẽ buổi giao lưu không thể thiếu những bài cử điệu sôi động đến từ các giáo xứ trong giáo hạt. Đỉnh cao trong ngày hội là thánh lễ tạ ơn được cha hạt trưởng chủ sự và nghi thức trao thánh giá ĐHGT cho giáo xứ Kẻ Sặt.

Sự thành công của ngày hội là nhờ ơn Chúa, sự bầu cử của Thánh Antôn và sự quan tâm của cha chính xứ Isiđôrô, quý Ban đoàn của giáo xứ. Hy vọng qua sự kiện này các bạn trẻ giáo xứ Thánh Antôn nói riêng và các bạn trẻ trong giáo hạt nói chung luôn "Tỉnh thức và Cầu nguyện" trong tình hiệp nhất yêu thương như sứ điệp mà Ban tổ chức giới trẻ giáo phận gửi đến trong Năm Giới trẻ này.

Chia sẻ của cha Gioakim Đặng Văn Hoàng
Anton gt (1)
Anton gt (2)
Anton gt (3)
Anton gt (4)
Anton gt (5)
Anton gt (6)
Anton gt (7)

Anton gt (9)
Anton gt (10)
Anton gt (11)
Anton gt (12)

Thánh lễ Tạ ơn và ngi thức nhận Thánh giá
Anton gt (13)
Anton gt (14)
Anton gt (15)
Anton gt (16)
Anton gt (17)
Anton gt (18)
Anton gt (19)
Anton gt (20)
Anton gt (21)
Anton gt (22)
Anton gt (23)
Anton gt (24)
Anton gt (25)
Anton gt (26)
Anton gt (27)
Anton gt (28)

Ban hậu cần phục vụ Đại hội
am thuc (1)
am thuc (2)
am thuc (3)
am thuc (4)
am thuc (5)
am thuc (6)
am thuc (7)
am thuc (11)
am thuc (10)

am thuc (9)
                                                                                                                                                             Ban TTGP