Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông (Thứ Năm tuần XXXII thường niên)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 17,20-25)
Khi ấy, những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu "Khi nào nước Thiên Chúa đến", thì Người đáp lại rằng: "Nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát, và người ta sẽ không nói được: "Này nước trời ở đây hay ở kia". Vì nước Thiên Chúa ở giữa các ông". Chúa lại phán cùng các môn đệ rằng: "Sẽ có ngày các con ước ao thấy được một ngày của Con Người mà không được thấy. Người ta sẽ bảo các con: "Này Người ở đây và này Người ở kia", các con chớ đi đến và đừng tìm kiếm. Vì như chớp sáng loè từ chân trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ đến trong ngày của Người như vậy. Nhưng tiên vàn Người phải chịu đau khổ nhiều, và bị dòng dõi này xua đuổi".

Ðó là lời Chúa.
 
Suy niệm
 
Người Do Thái mong đợi Thiên Chúa thực hiện lời hứa sai Đấng Cứu Thế đến trần gian. Họ gọi đó là thời của Đấng Thiên Sai. Thời Thiên Sai còn được hiểu là Nước Trời, Nước Thiên Chúa hay Triều Đại Thiên Chúa. Tuy nhiên, người ta hiểu về Triều Đại Thiên Chúa một cách hết sức vật chất, cụ thể là một cuộc cách mạng xã hội, lật đổ ách thống trị của người Rôma rồi tiến đến thống trị thế giới. Chúa Giêsu chỉ ra cái sai lầm của quan niệm kia. Người bảo: Triều Đại Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên có thể quan sát được. Nó không phải là cuộc cách mạng xã hội hay chính trị để người ta có thể nói: “Ở đây này” hay “Ở kia kìa!” Khi Chúa Giêsu hiện diện trên trần gian thì đồng thời Triều Đại Thiên Chúa cũng hiện diện, vì Người chính là Triều Đại Thiên Chúa. Người ta phải nhận ra trong lời giảng, các phép lạ và nếp sống của Chúa những dấu chỉ của Triều Đại ấy. Vì thế mà Chúa quả quyết: vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.

Hôm nay đây, chúng ta có nhận ra bóng dáng của Triều Đại Thiên Chúa đang hiện diện trong cuộc đời này không? Chúng ta hãy trở thành nhân tố để làm cho những dấu chỉ về Triều Đại ấy trở nên rõ ràng hơn.
 
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông