Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Niềm vui nên trọn vẹn (Thứ Năm tuần V Phục Sinh; Ga 15,9-11)

Khi Chúa Giêsu dùng hình ảnh cây nho và cành nho liên kết với nhau để dạy các môn đệ ở lại trong Người là Chúa muốn nói đến sự hiệp thông sự sống với Người, hiệp thông với sự sống Phục Sinh của Người.

 Còn khi Chúa dạy hãy ở lại trong tình thương của Thầy, thì có nghĩa là các môn đệ hãy tuân giữ và thực hành các điều răn của Người. Các môn đệ có một nguyên mẫu để ở lại trong tình thương của Thầy là chính Người đã giữ các điều răn của Chúa Cha và ở lại trong tình thương của Chúa Cha. Không những thế, khi các môn đệ ở trong tình thương của Chúa Giêsu thì đồng thời họ cũng được ở trong tình thương của Chúa Cha. Chính điều này làm cho cuộc sống của người môn đệ, dù ở đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng sẽ tràn ngập niềm vui và là niềm vui trọn vẹn. Nếu Đức Thánh Cha Phanxicô luôn nhắc đến chủ đề niềm vui thì chỉ có nghĩa là chính ngài đã trải nghiệm điều này trong tư cách là một người tín hữu và là Chủ chăn của Hội Thánh.

Mỗi một cố gắng thực hành điều răn của Chúa Giêsu sẽ đem lại cho chúng ta một niềm vui nho nhỏ. Đời chúng ta sẽ là một chuỗi niềm vui, kết tụ lại thành niềm vui trọn vẹn.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông