Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Hãy đi theo tôi (Thứ Hai tuần XIII Tn;Mt 8,18-22)

Khi quyết định đi theo Chúa, dường như chúng ta đang thực hiện một cuộc phiêu lưu mạo hiểm, bời vì Chúa chẳng hứa hẹn gì với chúng ta theo cái nhìn thông thường.

 Trái lại Chúa chỉ nói: con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có nơi tựa đầu. Nghĩa là khi đi theo làm môn đệ Chúa, chúng ta phải hoàn toàn tín thác vào sự dẫn dắt của Người. Đi theo Chúa không có nghĩa là chúng ta tìm kiếm một điều gì đó bảo lãnh cho cuộc sống hiện tại cũng như tương lai. Đi theo Chúa cốt yếu là để chia sẻ sứ mạng với Chúa và thực hành nhiệm vụ của mình. Đồng thời đi theo Chúa phải là một quyết định dứt khoát và ngay trong hiện tại, không chần chừ hay trì hoãn, vì cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Thái độ lưỡng lự không phù hợp với Nước Trời.

Đời sống đạo của chúng ta dường như không nóng cũng chẳng lạnh, vì chúng ta không dứt khoát và thiếu sự tín thác. Do đó chúng ta chẳng đóng góp được gì cho sự thăng tiến của Nước Trời. Hãy suy nghĩ lại thái độ của mình trước lời mời gọi của Chúa: hãy đi theo tôi.
 
Lm.Giuse Nguyễn Văn Thông