Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Dấu lạ Đức Giêsu làm (Thứ Sáu tuần II Phục Sinh;Ga 6,1-15)

Chúa Giêsu chạnh thương đám đông lam lũ đói khát mệt nhọc và Người làm cho năm chiếc bánh và hai con cá hóa nhiều để họ được no nê. Chính Chúa và các tông đồ cũng đói khát và mệt nhọc.

Thiên Chúa là Đấng thương xót dân Người và nơi Chúa Giêsu, lòng thương xót không còn xa xôi nữa, mà là sự sẻ chia cảnh ngộ. Hóa bánh ra nhiều thể hiện quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót không phải là khẩu hiệu đẹp, nhưng đích thực là hành động. Phép lạ này đã giải quyết tức thời cơn đói khát của dân chúng, là hành động thực tế của lòng thương xót. Nhưng đối với thánh sử Gioan, dường như ý nghĩa của hành động này không dừng lại ở việc đáp ứng sự đói khát của mọi người. Thánh sử gọi đây là dấu lạ Đức Giêsu làm, điều ấy muốn mọi người hướng đến một thực tại khác quan trọng hơn.

Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho mọi người. Đọc những lời này, chúng ta có cảm tưởng như Chúa Giêsu đang ngồi giữa các tông đồ trong nhà Tiệc Ly, khi Chúa thiết lập Bí tích Thánh Thể.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông