Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Đá tảng góc tường (Thứ Sáu tuần II Mùa Chay;Mt 21,33-43.45-46)

Lịch sử dân được tuyển chọn cũng là lịch sử cứu độ. Trong dòng lịch sử ấy, Thiên Chúa chuẩn bị và thực hiện công trình cứu độ muôn loài.

Lịch sử ấy làm chứng rằng cho dù tội lỗi cũng như sự phản bội của con người có nhiều và lớn đến đâu cũng không làm cho Thiên Chúa nản lòng. Đúng hơn đó lại là dịp để Thiên Chúa thể hiện lòng thương xót vô bờ bến của Ngài. Bao nhiêu các ngôn sứ được sai đến với dân như các đầy tớ được sai đến với các tá điền, nhưng họ đã đối xử tệ bạc và giết chết những người được sai này. Sau cùng những tá điền cũng giết chết luôn cả con trai ông chủ. Nhưng họ không biết rằng: tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó là công trình kỳ diệu của Chúa trước mắt chúng ta. Chúa Giêsu ý thức về cái chết thập giá đang đến, nhưng Người cũng loan báo công trình kỳ diệu mà Thiên Chúa sẽ thực hiện là làm cho Người thành đá tảng góc tường nhờ sự Phục Sinh của Người.

"Thiên Chúa đã đáp trả lại sự nặng nề của tội lỗi bằng sự phong phú tràn trề của ơn tha thứ. Lòng Thương Xót luôn luôn vượt lên trên mọi mức độ của tội lỗi, và không ai có thể đặt ra những giới hạn cho Tình Yêu tha thứ của Thiên Chúa" (MV 3).
Lm.Giuse Nguyễn Văn Thông