Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Xứ đoàn Thánh Antôn: Thánh lễ tạ ơn tổng kết nhiệm kỳ và ra mắt Ban chấp hành mới

Vào lúc 19h30 ngày 03 tháng 12 năm 2018, xứ đoàn giáo xứ Thánh Antôn đã tổ chức Thánh lễ tạ ơn và ra mắt Ban chấp hành mới. Tham dự Thánh lễ có sự hiện diện đông đảo của xứ đoàn Kẻ Sặt, Ban hành giáo nhà xứ và 2 khu, Huynh đoàn Đaminh, Hội Legio, quý Ân nhân và cộng đoàn giáo xứ.
IMG 3243 (1)
 
Trước Thánh lễ, vào lúc 15h00, cha xứ Ixiđôrô Phạm Văn Toàn đã có bài chia sẻ về “Ý nghĩa của Năm Phụng vụ”. Nội dung bài chia sẻ nhấn mạnh đến vai trò trung gian của Chúa Giêsu trong Thánh lễ cũng như các nghi thức Phụng vụ, như thể hiện trong lời kết của lời nguyện: “…Nhờ Đức Giêsu…”.
 
Trong Thánh lễ, qua bài Tin Mừng theo Thánh Máccô (Mc 16,15-20), cha xứ Ixiđôrô làm nổi bật lệnh truyền giáo của Chúa Giêsu gửi đến cho mọi người tín hữu: “... Chúa Cha sai Chúa Giêsu xuống thế gian để cứu độ con người, Chúa Giêsu cũng sai các Tông đồ đi rao giảng Tin Mừng. Ngày nay Giáo hội cũng sai chúng ta ra đi loan truyền Lời Chúa muôn dân”. Để chu toàn sứ mạng cao cả ấy, ngài nhấn mạnh đến hành động “đi”: “Anh chị em Gia Đình Phạt tạ Thánh Tâm là Tông đồ giáo dân, là đoàn thể “Công Giáo Tiến Hành”, chúng ta phải ra đi, phải lên đường đem Tin Mừng đến hang cùng ngõ hẻm, đến với người chưa biết Chúa, đến với người tín hữu khô khan, nâng đỡ những hoàn cảnh còn khó khăn, nghèo túng”.

IMG 3245

Ngỏ lời với Ban chấp hành mới, cha giảng lễ khích lệ mỗi người hãy “an tâm và nhiệt thành ra đi, bởi có Chúa luôn đồng hành và trợ giúp”, đồng thời ngài cũng mời gọi các thành viên hãy “noi gương tinh thần phục vụ của Chúa Giêsu”, để đời sống và các hoạt động trở nên “muối cho đời và ánh sáng cho trần gian”.

Sau khi Ban chấp hành xứ đoàn mới tuyên hứa, cha Linh hướng trao “Ủy nhiệm thư” như “bài sai” để mỗi người ra đi rao giảng Tin Mừng, trở thành người tông đồ thực sự của Chúa qua việc thực thi sứ mạng được trao phó. Ban chấp hành xứ đoàn gồm 5 thành viên với nhiệm kỳ 3 năm (2018-2021).

IMG 3249

Trước Thánh lễ đặc biệt này, vào ngày 26 tháng 11 năm 2018, xứ đoàn Thánh Antôn tổ chức Đại hội tổng kết hoạt động tông đồ, bác ái nhiệm kỳ 2015-2018. Trong 3 năm, xứ đoàn đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: Tích cực học hỏi nội quy, Lời Chúa, giáo lý; đồng thời thực hiện bác ái với những hoàn cảnh khó nghèo và cộng tác xây nhà thờ với số tiền là 75.486.000 đồng.
Ban Thông Tin GĐPTTT