Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Hình ảnh Lễ Mình Máu Thánh Chúa tại giáo xứ Thư Trung

Ngày 31/5/2018 - Lễ Mình Máu Thánh Chúa, cha xứ Antôn Nguyễn Văn Uy và cộng đoàn giáo xứ Thư Trung đã hiệp dâng thánh lễ và cung nghinh Mình Máu Thánh Chúa cách trọng thể quanh khuôn viên nhà thờ.
HDV 0028
HDV 0032
HDV 0035
HDV 0038
HDV 0042
HDV 0050
HDV 0047
HDV 0045
HDV 0052
HDV 0056
HDV 0067
HDV 0066
HDV 0073
HDV 0070
HDV 0072
HDV 0076
HDV 0074
HDV 0077
HDV 0057
HDV 0081
HDV 0083
HDV 0091
HDV 0092
HDV 0093
Ban TTGP