Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Hình ảnh Lễ Mình Máu Thánh Chúa tại giáo xứ An Hải

Chúa nhật IX mùa thường niên - Lễ Mình Máu Thánh Chúa, cha Quản nhiệm Gioan B. Vũ Văn Kiện và cộng đoàn An Hải cùng hiệp dâng thánh lễ trọng thể kính Mình Máu Thánh Chúa; đồng thời cử hành cuộc cung nghinh Thánh Thể và giờ chầu cách trọng thể, sốt sắng.
HDV 0421
HDV 0413
HDV 0433
HDV 0446
HDV 0471
HDV 0480
HDV 0485
HDV 0490
HDV 0499
HDV 0525
HDV 0532
HDV 0503
HDV 0526
HDV 0544
HDV 0550
HDV 0558
HDV 0571
HDV 0567
HDV 0563
Ban TTGP