Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Hình ảnh giáo xứ Lão Phú bế mạc tháng hoa

Chúa nhật, ngày 27/5/2018 giáo xứ Lão Phú đã tổ chức dâng hoa, cung nghinh Đức Mẹ, đồng tiến hoa và Thánh lễ tạ ơn bế mạc tháng dâng hoa Đức Maria. Tham dự có đông đảo các đội dâng hoa của các xứ họ lân cận, tạo nên bầu khí hiệp nhất và yêu thương tôn kính Đức Mẹ.
DJI 0969
HDV 9491
HDV 9499
HDV 9494
HDV 9539
HDV 9529
HDV 9508
HDV 9554
HDV 9550
HDV 9573
HDV 9579
HDV 9590
HDV 9591T (1)
HDV 9591T (1)A
HDV 9591T (4)
HDV 9591T (3)
HDV 9591T (2)
HDV 9591T (6)
HDV 9591T (5)
HDV 9591T (7)
HDV 9591TF (2)
HDV 9591T (8)
HDV 9591TF (3)
HDV 9591TF (4)
HDV 9629A
HDV 9629
HDV 9629B
HDV 9643A
HDV 9643
HDV 9741
HDV 9720
HDV 9701
HDV 9763
HDV 9794
HDV 9799
Ban TTGP