Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Hình ảnh giáo họ Trại Bình kiệu hoa tôn vinh Đức Maria (26-5-2018)

Nguyện xin Mẹ Maria ban cho đoàn con của Mẹ thêm lòng mến Chúa, yêu Mẹ, để chúng con luôn biết dõi theo Mẹ trên con đường theo Chúa Kitô.
Me Marria
Trai Binh (1)
Trai Binh (2)
Trai Binh (3)
Trai Binh (4)
Trai Binh (5)
Trai Binh (6)
Trai Binh (7)
Trai Binh (8)
Trai Binh (9)
Trai Binh (10)
Trai Binh (11)
Trai Binh (11)
Trai Binh (12)
Trai Binh (13)
Ban TT Trại Bình