Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Bế mạc lớp Giáo lý Hôn nhân khóa III và Truyền thông Bảo vệ sự sống tại giáo xứ Tiên Đôi

Sau một thời gian học hỏi để chuẩn bị cho đời sống hôn nhân gia đình, lớp giáo lý hôn phối do cha phụ tá Giuse Nguyễn Văn Huy đã kết thúc vào Chúa nhật ngày 24 tháng 1 năm 2016.

 
Rất vinh dự cho lớp là trong ngày tốt nghiệp đã được sự quan tâm và hiện diện của cha đặc trách bảo vệ sự sống Giuse Nguyễn Văn Vang cùng các thành viên trong nhóm bảo vệ sự sống để bồi dưỡng những thông tin cũng như kiến thức thiết thực, giúp các học viên hiểu biết hơn về giá trị sự sống và các vấn nạn nạo phá thai.

 
Cũng cần nói thêm, đây là lớp giáo lý khóa III tại giáo xứ Tiên Đôi nhưng lại là lớp đầu tiên có sự kết hợp của các giáo xứ trong huyện Tiên Lãng. Theo chương trình và dưới sự kết hợp của các cha trong huyện, cứ Chúa Nhật đầu tháng sẽ có một lớp giáo lý hôn nhân được khai giảng theo vòng tại ba giáo xứ là Tiên Đôi - Súy Nẻo - Đông Côn.

 
Lễ tốt nghiệp đã diễn ra ngắn gọn và xúc tích. Hy vọng những kiến thức các thành viên của lớp học được sẽ là hành trang bổ ích cho cuộc sống hôn nhân gia đình trong tương lai để xây dựng một Giáo hội là ngôi nhà chung của tất cả mọi thành phần dân Chúa.


Lm. Giuse Nguyễn Văn Huy