Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Bài Giảng - Thánh Lễ Chúa Nhật II Phục Sinh - Năm 2017

Bài giảng - Chúa Nhật II Phục Sinh - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông

Bài giảng - Chúa Nhật Phục Sinh - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông

Bài giảng - Đêm Vọng Phục Sinh Năm 2017 - ĐC Giuse Vũ Văn Thiên

Bài giảng - Thứ Sáu Tuần Thánh - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông

Bài Giảng - Thánh Lễ Làm Phép Dầu - Năm 2017


Bài giảng Chúa Nhật Lễ Lá - Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên - Năm 2017

Bài giảng Chúa Nhật Lễ Lá - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông - Năm 2017