Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Dầu dùng trong các Bí tích và việc xức dầu có ý nghĩa gì ?

Dầu dùng trong các Bí tích và việc xức dầu có ý nghĩa gì ?

Nghi thức xức dầu trong Bí tích truyền chức thánh - ĐC Giuse Vũ Văn Thiên