Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Nghe giảng Cn 14 Tn B và Giáo lý Công giáo - Đức cha Giuse

Bài giảng Chúa nhật 14 Thường niên B
 

Giáo lý: về Ngục tổ Tông