Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Lễ Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria 20.03.2017

3. Bài giảng - Lễ Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria 20.03.2017

2. Đức Giuse Vũ Văn Thiên chúc mừng bổn mạng các cha bổn mạng Giuse


1. Cha Tổng Đại Diện Giuse Nguyễn Văn Thông chúc mừng Bổn mạng Đức Cha Gp