Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Lễ giỗ đầu Cha Phê-rô Đoàn Văn Kiểm ngày 12.11.2017

Lễ giỗ đầu Cha Phê-rô Đoàn Văn Kiểm ngày 12.11.2017


Bài giảng - Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn 02.11.2017 - Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên


Bài giảng - Lễ Các Thánh 01.11.2017 - Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên


Bài giảng - Lễ Các Thánh 01.11.2017 - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông