Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Giáo lý về Bí tích Hôn phối - Đc Giuse Vũ Văn Thiên

Giáo lý về Bí tích Hôn Nhân - Ngăn trở tiêu hôn


Giáo lý về Bí tích Hôn Nhối - Đc Giuse Vũ Văn Thiên