Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Giáo lý: Thế nào là Ăn Năn Tội đích thật - Đc Giuse Vũ Văn Thiên

Giáo lý: Thế nào là Ăn Năn Tội đích thật? - Đc Giuse Vũ Văn Thiên


Giáo lý: Thế nào là Ăn Năn Tội ? - Đc Giuse Vũ Văn ThiênGiáo lý: Phải làm những gì khi xưng tội - Đc Giuse Vũ Văn Thiên


Giáo lý: Ai có quyền ban Bí tích Giải tội và ấn tín BTGT - Đc Giuse Vũ Văn Thiên