Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Giáo lý: Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân - Đc Giuse Vũ Văn Thiên

Giáo lý: Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân - Phần 1- Đc Giuse Vũ Văn Thiên


​Giáo lý: Hiểu thế nào về việc đền tội Phần 2- Đc Giuse Vũ Văn Thiên


Giáo lý: Hiểu thế nào về việc đền tội Phần 1 - Đc Giuse Vũ Văn Thiên


Giáo lý : Khi xưng tội có cần phải xưng những tội cũ không?


Giáo lý: Tại Sao Phải Xưng Tội ? - Đc Giuse Vũ Văn Thiên