Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Bài giảng Thánh Lễ Tạ Ơn 15 năm Giám mục ĐC Giuse Vũ Văn Thiên

Bài giảng Thánh Lễ Tạ Ơn 15 năm Giám muc và 30 năm Lm Đức cha Giuse


Bài giảng Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa - Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên

Bài giảng Lễ Hiển Linh 2017 - Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên
 
Bài giảng Lễ Hiển Linh 2017 - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông