Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Bài giảng Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su - Năm A 2017

Bài giảng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên - Năm A 2017


Bài giảng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông - Năm A 2017