Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Bài giảng Lễ giỗ 20 năm Đức cha cố Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương

Bài giảng Lễ giỗ 20 năm Đức cha cố Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương