Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Bài giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi, Quan thầy Gp Hải Phòng

Bài giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi, Quan thầy Gp Hải Phòng - Đc Vinh sơn Nguyễn Văn Bảng


Bài giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông