Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Bài giảng Lễ Chân phước Anrê Phú Yên - Quan Thầy GLV và Huynh Trưởng - 13.08.2017

Bài giảng Lễ Chân phước Anrê Phú Yên - Quan Thầy GLV và Huynh Trưởng
Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên


Bài giảng Lễ Chúa Nhật 19 TN - A Cha Giuse Nguyễn Văn Thông
 


Bài giảng Lễ Chúa Hiển Dung - Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên - Năm A


Bài giảng Lễ Chúa Hiển Dung - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông - Năm A