Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Bài giảng Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm A (2017)

Bài giảng Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm A (2017) - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông


Bài giảng Thứ Tư Lễ Tro - ĐC Giuse Vũ Văn Thiên Năm 2017