Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Bài giảng Chúa Nhật 30 TN - Năm A - 2017

Bài giảng Chúa Nhật 30 TN - Năm A  - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông


Bài giảng Chúa Nhật 29 TN - Năm A  - Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên


Bài giảng Chúa Nhật 29 TN - Năm A  - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông