Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Bài giảng Chúa Nhật 3 Mùa Vọng - Năm B - 2017

Bài giảng Chúa Nhật 3 Mùa Vọng - Năm B - Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên

Bài giảng Chúa Nhật 3 Mùa Vọng - Năm B - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông


Bài giảng Chúa Nhật 2 Mùa Vọng - Năm B - Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên


Bài giảng Chúa Nhật 1 Mùa Vọng - Năm B - Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên

Bài giảng Chúa Nhật 1 Mùa Vọng - Năm B - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông