Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần (Bài giảng Lễ Chúa Ba Ngôi)
“Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần - Amen” là nội dung lời kinh có tên là “Dấu Thánh giá”. Đây là bài học đầu tiên mà mỗi người trưởng thành phải học khi muốn...
Nhân danh Đức Kitô
Người tín hữu là người nhân danh Đức Kitô trong cuộc sống. Danh xưng Kitô hữu nhắc nhớ những ai tin vào Chúa phải làm cho hình ảnh của Người luôn tỏa rạng nơi cuộc...
Cậy trông
Chính trong những lúc sóng gió nổi lên trong cuộc đời như vậy, hãy hết lòng tin tưởng vào Quyền Năng vô biên của Chúa, hãy vững lòng Cậy Trông như Thánh Phêrô ngày xưa:...