Mùa lá rụng
“Ta mắc nợ Mùa Thu Bài thơ lá rụng sương mù” (Trích bài thơ “Mắc Nợ” của Nguyễn Văn Thiên)
Linh mục
Thưa cha, con có câu hỏi này muốn hỏi cha: Giữa cha triều và cha dòng có gì khác nhau không? Và con cũng xin hỏi thêm là ơn gọi đến với từng người làm sao thưa cha?
Caritas Hải Phòng khám chữa bệnh cho người nghèo tại Đảo Cát Hải
Ngày 19/9/2014, được sự tài trợ của Hội St. Joseph, sự cộng tác tích cực của đội ngũ y bác sỹ thuộc gia đình Luca Hà Nội, Caritas Hải Phòng đã tổ chức khám và cấp...
Liên tu sĩ Giáo phận tĩnh tâm tháng 9 - 2014
Thứ Bảy ngày 27/9/2014, anh chị em Liên tu sĩ từ các Hội Dòng và Tu Hội đang phục vụ tại giáo phận Hải Phòng đã trở về Tu xá Đức Mẹ Thăm Viếng – Nữ Đaminh Kẻ...
Cần thiết của sự rước Chúa Giêsu Thánh Thể
“Có hai hạng người phải năng rước lễ: hạng trọn lành và hạng không trọn lành. Hạng trọn lành thì để giữ đức trọn lành, hạng không trọn lành thì để tiến đến...
Hai câu chuyện về lòng khoan dung
Con người không phải là thánh nhân nên tất nhiên có những sai trái, đối với những người phạm lỗi chúng ta nên có thái độ rộng lượng khoan dung. Im lặng mà hơn cả...
Tổ tiên và dòng họ - Khung cửa đang rộng mở chào đón Tin mừng
Kỷ niệm 50 năm áp dụng huấn thị của Tòa thánh về việc Tôn kính Ông bà Tổ tiên, có nhiều khía cạnh để nói: đức tin, phụng tự, văn hóa, vv… Riêng bài này xin đề...