Mẹ Sầu Bi
Trong các tước hiệu người tín hữu công giáo dành cho Đức Mẹ, có một tước hiệu không gợi đến một nhân đức hay một đặc ân của Đức Mẹ, đó là Mẹ Sầu Bi. Truyền...
Gia nhập Công Giáo có thể cúng bái tổ tiên không?
Có một điều con thắc mắc là, khi anh ấy theo đạo rồi còn việc cúng bái thì như thế nào thưa Cha? ... Vậy không biết sau này khi chúng con kết hôn rồi thì anh ấy có thể...
Chiếc giày đánh rơi của Gandi
Chúng ta thường ít nghĩ đến người khác mà chỉ nghĩ về mình. Thế giới của chúng ta sẽ hạnh phúc biết bao nếu mỗi người không chỉ chăm lo về lợi ích riêng của mình...
Hội thảo của Những người làm mục vụ giới trẻ tại châu Á (AYMM)
Tiếp theo Đại hội giới trẻ châu Á lần thứ sáu (từ ngày 10 đến 17-08-2014) mời gọi người trẻ Á châu thức tỉnh, những người làm mục vụ giới trẻ cũng được mời...
Hãy biết ơn
Lạy Chúa, … xin xin cho chúng con luôn biết yêu mến và quý trọng những gì chúng con đang có và nhớ rằng tất cả đều là ơn ban của Chúa …