Sân ga cuộc đời (Lễ cầu hồn – năm 2014)
Có người sánh ví cuộc đời giống như con tàu tốc hành. Nó luôn lao về phía trước, để lại đằng sau là những người thân cùng với những kỷ niệm vui buồn. Con tàu...
 Đền Thánh La Vang – Và văn hoá đình làng
Người Việt dù đi đâu cũng nhớ về quê cha đất tổ, nơi có ngôi nhà mình đã sinh ra và lớn lên, trong một « quần thể » nhà được gọi là làng... Ở mỗi làng đều...